Από 11-11 στο κατάστημα τους και ακόμα ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Πολύ αργή μεταφορική. Απαράδεκτη εταιρεία.

Reply to this post