3 weeks na parcel ko sa inyo, di pa rin nadedeliver.!!!!! Hindi na tinatanggap ng customer dahil sa Subrang taggal ng deliver!!!. Panira kayo ng Negosyo.

Reply to this post