JOKE!!! Czekam na termometr od miesiąca! Brak jakiejkolwiek informacji!

Reply to this post