Đơn hàng của tôi đã vượt quá số ngày dự kiến giao hàng. Mã đơn hàng S00000066528943 đến nay tôi vẫn chưa nhận được đơn hàng của minh. Không biết nó đang ở đâu

Cainiao Super Economy Tracking

  • Cainiao Super Economy
    Tracktry Team November 14 , 2019

    Có những cập nhật lặp đi lặp lại của gói đó là bất thường. Bạn cần liên hệ với người bán hoặc nhà cung cấp của bạn càng sớm càng tốt. Hoặc yêu cầu hoàn lại tiền.

    Helpful 0

Reply to this post